messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร[2 ธันวาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.ทต.คำอาฮวน[30 พฤศจิกายน 2564]
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 ครั้งที่ 1[16 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[12 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพ[11 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล[20 ตุลาคม 2564]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำอาฮวน [18 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 [8 ตุลาคม 2564]
รับมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [6 ตุลาคม 2564]
ออกตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ ณ บ้านคำเขือง [6 ตุลาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 331 - 340 (ทั้งหมด 488 รายการ)