messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ค้ดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน[20 กรกฎาคม 2565]
"คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ"[13 กรกฎาคม 2565]
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้[12 กรกฎาคม 2565]
ร่วมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565[29 มิถุนายน 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคำอาฮวน นวัตกรรม รอกกะลาบริหารกล้ามเนื้อ[27 มิถุนายน 2565]
ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุ วาตภัย ในพืนที่ หมู่ที่ 4 บ้านพรานอ้น[20 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565[20 มิถุนายน 2565]
โครงการนวัฒกรรมเลิกบุหรี่ด้วยการนวดเท้า และสมุนไพร[14 มิถุนายน 2565]
จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในแต่ละหมู่บ้านตามจุดบริเวณน้ำขัง ตามโครงการผู้นำจิตอาสาจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน ด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน[10 มิถุนายน 2565]
ร่วมเป็นสหวิชาชีพในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน[10 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 281 - 290 (ทั้งหมด 488 รายการ)