เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุภวรรณ แสนโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภวรรณ แสนโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชสิตา ศรีโยหะเรืองโชค
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชสิตา ศรีโยหะเรืองโชค
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 703