เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุมอย่างครอบคลุม [8 ธันวาคม 2565]
โครงการอำเภอเมืองมุกดาหารร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ปีงบประมาณ 2566 [6 ธันวาคม 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 [22 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินการชับเคลื่อนและเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเบียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [10 พฤศจิกายน 2565]
โครงการให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 [9 พฤศจิกายน 2565]
มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) [9 พฤศจิกายน 2565]
ออกรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [4 พฤศจิกายน 2565]
มอบเกียรติบัติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับปราชญ์ชาวบ้านในตำบลคำอาฮวน [1 พฤศจิกายน 2565]
Big cleaning day เตรียมความพร้อม กิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ [1 พฤศจิกายน 2565]
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ณ บริษัทเกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จำกัด (โรงน้ำแข็งเกียรติมุกดา) [19 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 240 รายการ)