เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 093-321-5457
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 093-321-5457
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-859-6266
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 062-859-6266
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-145-4112
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 082-145-4112
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-230-1913
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086-230-1913
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ
โทร : 095-665-2958
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ

โทร : 095-665-2958
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 093-321-5457
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 093-321-5457
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 692