เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขยายเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 43
photo หลักเกณฑ์ ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเรื่องการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศเรื่องประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขออขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file อัตราภาษีป้าย ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2