messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส 1)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 16
find_in_page แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 18
find_in_page แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 27
find_in_page แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 20
ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 28
การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 25661 (ครั้ง ที่ 2) การชำระภาษีแบบแจ้งประเมิน ภายในเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 30
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 36
ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์ ขยายเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 100
หลักเกณฑ์ ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 86
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 90
ประกาศเรื่องการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 140
ประกาศเรื่องประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 174
ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 192
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 165
ประกาศเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2