messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
call : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
call : 0951454654
image ข่าวสารและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
ตารางออกจัดเก็บขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567
กระแสพระราชดำรัส
ขอเชิญชวนบุคลากรของเทศบาลตำบลคำอาฮวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ภาษาอังกฤษ
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview31

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งมอบนมจืดตามโครงการ ตักบาตรนมจืดเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก[17 กรกฎาคม 2567]
โครงการตักบาตรนมจืด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [15 กรกฎาคม 2567]
 

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กศรีชมชื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
star รางวัลการปฏิบัติงาน

ใบรับรองการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2567[21 มิถุนายน 2567]

รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลการดำเนินงานและการและการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2565[11 พฤศจิกายน 2565]

โล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565[11 พฤศจิกายน 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4