เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 เมษายน 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 28
10 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT) ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
2 ธันวาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 138
30 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 115
19 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต poll โดย : admin เปิดอ่าน : 138
10 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ grade โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 16
16 พฤศจิกายน 2563
photo การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 122
16 พฤศจิกายน 2563
photo การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
19 ตุลาคม 2563
insert_drive_file ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
19 ตุลาคม 2563
photo การปรับเบี้ยความพิการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
17 สิงหาคม 2563
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนเรื่องแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
17 กรกฎาคม 2563
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
25 มิถุนายน 2563
photo ภัยคุกคามยาเสพติด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 91
23 มิถุนายน 2563
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 82
27 พฤษภาคม 2563
photo ประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
27 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
11 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 แก้ไข้ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/ 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 78
10 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file การกำจัดหนอนกระทู้ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
6 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
3 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3