เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้งดการเผาในที่โล่งทุกกรณี เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) หากพบเห็นเพลิงไหม้ โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 042-640131 หรือ 199
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
photo การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 22
photo ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 75
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 48
photo ตารางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ธนวัฒน์ | เปิดอ่าน : 37
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 37
find_in_page การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 25661 (ครั้ง ที่ 2) การชำระภาษีแบบแจ้งประเมิน ภายในเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 45
photo ประชาสัมธ์พันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกีรยติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อ งราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5