เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 สิงหาคม 2565
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 45
16 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 71
30 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขยายเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 69
13 มิถุนายน 2565
photo หลักเกณฑ์ ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและปลูกสร้าง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 67
13 มิถุนายน 2565
insert_drive_file คำแนะนำในการบริโภคอาหารที่ ส่วนประกอบของใบกัญชา ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการ ในการนำ ใบกัญชา มาใช้ปรุง ประกอบอาหาร poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 58
13 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 60
7 เมษายน 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 106
10 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT) ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
2 ธันวาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 209
30 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 186
19 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต poll โดย : admin เปิดอ่าน : 203
6 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
5 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
10 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ poll โดย : ศุภวรรณ เปิดอ่าน : 77
23 มกราคม 2564
photo ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 80
23 มกราคม 2564
photo ฐานข้อมูลผู้พิการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
16 พฤศจิกายน 2563
photo การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 173
16 พฤศจิกายน 2563
photo การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 172
19 ตุลาคม 2563
insert_drive_file ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต poll โดย : admin เปิดอ่าน : 175
19 ตุลาคม 2563
photo การปรับเบี้ยความพิการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 152
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3