เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวประยูร ไชยบัน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวประยูร ไชยบัน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชาตรี ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาตรี ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวิณี บุญโม๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวิณี บุญโม๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11