messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 24
นโยบายการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 10
เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 11
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายนและมอบหมายความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 14
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเรื่องการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 11
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 11
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 10
รายงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1