messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่หนึ่ง เพื่อให้ข้อมูล กรณีการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของราษฎรตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร[20 มกราคม 2566]
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขตตำบลคำอาฮวน[17 มกราคม 2566]
ร่วมเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ในกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก ณ มุกดาหาร[17 มกราคม 2566]
มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งได้การสมทบจากผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และเด็กนักเรียนผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่เกิด ในเขตบ้านคำอาฮวน[17 มกราคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพสวัสดิการผู้พิการ การฟื้นฟูภาพร่างกายและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างครอบคลุมเหมาะสม ประจำปี 2566 [17 มกราคม 2566]
โรงเรียนสูงวัยสุขใจคำอาฮวนเป็นตัวแทนอำเภอเมืองมุกดหารเข้าร่วมแสดงฟ้อนรำพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 2566[17 มกราคม 2566]
จุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่[17 มกราคม 2566]
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏฺบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [17 มกราคม 2566]
มอบของเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและกลุ่มติดเตียงตามโครงการคาราวานน้ำใจ [17 มกราคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำอาฮวน กาคประชุมครั้งที่1 เรื่องแนวทางการดำเนินงาน กปท. ในปี2566[23 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 231 - 240 (ทั้งหมด 488 รายการ)