เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [30 กรกฎาคม 2564]
เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนการเผาถ่านของชาวบ้านหนองแต้ ซึ่งได้ทำความเข้าใจและข้อตกลงกับผู้เผาถ่าน [30 กรกฎาคม 2564]
จิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [30 กรกฎาคม 2564]
ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีถนนชำรุด เป็นหลุม มีน้ำขัง ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ณ บ้านโนนสะอาด แบะบ้านเหล่าคราม [16 กรกฎาคม 2564]
มอบเงินฌาปนกิจศพสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล [16 กรกฎาคม 2564]
ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง ในเขตบ้านเหล่าคราม หมู่12 บ้านโคกสูง หมู่ 8 [16 กรกฎาคม 2564]
ออกทำการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ณ บ้านเหล่าคราม [14 กรกฎาคม 2564]
ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีถนนชำรุดจากการใช้งาน ณ บ้านคำเขือง [12 กรกฎาคม 2564]
ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน (Lumpy skin)ในสัตว์ชนิดโคกระบือตำบลคำอาฮวน [23 มิถุนายน 2564]
อกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ตำบลคำอาฮวน [23 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 131 - 140 (ทั้งหมด 264 รายการ)