messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เยี่ยมเคส ครอบครัวยากไร้[18 กรกฎาคม 2566]
ออกเยี่ยมติดตามผู้ผ่านการได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม[18 กรกฎาคม 2566]
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7[18 กรกฎาคม 2566]
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน ณ บ้านคำเม็ก หมู่ 6[18 กรกฎาคม 2566]
ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป[13 กรกฎาคม 2566]
งานจัดเก็บและกองคลัง ออกบริการรับภาษีนอกสถานที่ ณ บ้านเหมืองบ่า หมู่ 16 และหมู่ 2[13 กรกฎาคม 2566]
ออกบริการรับภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 หมู่ 3 บ้านคำเขือง หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ[12 กรกฎาคม 2566]
กรอกทรายใส่กระสอบเพื่อทำฝายกั้นน้ำ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน[12 กรกฎาคม 2566]
งานจัดเก็บและกองคลัง ออกบริการรับภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566[11 กรกฎาคม 2566]
ออกสำรวจซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับผู้ยากไร้ บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2[10 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 151 - 160 (ทั้งหมด 488 รายการ)