messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งมอบนมจืดตามโครงการ ตักบาตรนมจืดเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก[17 กรกฎาคม 2567]
โครงการตักบาตรนมจืด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [15 กรกฎาคม 2567]
ร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [14 กรกฎาคม 2567]
การตรวจติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBTx)และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยกลไก พชอ./พชต. [12 กรกฎาคม 2567]
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน LPA[10 กรกฎาคม 2567]
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ [10 กรกฎาคม 2567]
มอบรางวัลให้กับนักกีฬาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "แก้วมุกดาเกมส์"[9 กรกฎาคม 2567]
ต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม พร้อมทั้งมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับคณะนักกีฬา ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "แก้วมุกดาเกมส์"[8 กรกฎาคม 2567]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [8 กรกฎาคม 2567]
ลงพื้นที่ก่อฉาบผนังบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่บ้านเหมืองบ่า ม.2[8 กรกฎาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 - 10 (ทั้งหมด 488 รายการ)