messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
เยี่ยมชมและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องมลภาวะกลิ่นจากสุกร บริษัทสหไทยฟาร์ม[6 กันยายน 2566]
ร่วมพิธีมอบผ้างานประชุมเพลิงหลวงพ่อสุดใจ ณ วัดโพธิ์ศิลา[5 กันยายน 2566]
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พระสุดใจ ณ วัดโพธิ์ศิลา[4 กันยายน 2566]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ปีงบประมาณ 2566[31 สิงหาคม 2566]
ประชุมพิจารณาการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านอื่นๆ [25 สิงหาคม 2566]
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) ของหมู่ 17 บ้านน้อยนางาม และหมู่ 18 บ้านใหม่พัฒนา[23 สิงหาคม 2566]
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น [22 สิงหาคม 2566]
ตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าบ้านดงมัน[21 สิงหาคม 2566]
ลงพื้นที่ออกสำรวจเส้นทางบ้านเหล่าคราม หมู่ 12 [20 สิงหาคม 2566]
นายกเทศมนตรีเป็นประธานในงานพิธีฌาปนกิจศพบ้านหนองแต้ หมู่ 11[20 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 121 - 130 (ทั้งหมด 488 รายการ)