เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รายละเอียด : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยเทศบาลตำบลคำอาฮวนดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฐานที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ วัสดุที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 702