เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder คำสั่งการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตฆ่าโค poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตฆ่าโค poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งการรักษาราชการกองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งการรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1