เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม2562-เดือนกันยายน2563)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินแผน 4 ปี รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานติดตามแผนปี2560 (ส่วนที่4,5 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานติดตามแผนปี 60
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14