เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder รวมกฎหมายศูนย์ยุติธรรมชุมชน
insert_drive_file สิทธิผู้ต้องหา 2
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file สิทธิผู้ต้องหา 1
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 2558
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แบบ ศยช 3
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แบบคำร้อง ศยช 2
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แบบ ศยช 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file โครงสร้างและภารกิจ ศยช
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ติธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการอำนวยความยุติธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คำชี้แจงการใช้คู่มือบันทึกผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศยช.
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file กรอบภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75