messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่1 ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 50
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 145
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษยน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมการาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม 2562 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1