เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วงที่1 จำนวน 7 ราย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ งวดที่ 1ปี2565 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านคำเม็ก หมู่ 6
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านพรานอ้น
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.16 บ้านเหมืองบ่า
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.15 บ้านคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านแสงอรุณ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.12 บ้านเหล่าคราม
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านหนองแต้
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านโค้งสำราญ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.9 บ้านเหล่าคราม
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านโนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านดงมัน
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านพรานอ้น
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านคำเขือง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านเหมืองบ่า
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 675 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46