เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file มาตรการ ป้องกันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file มาตรการ ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 729