ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 (วัดบุญญาเขตเชียงคำ-คำสายทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง