ชื่อเรื่อง : ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลคำอาฮวน ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 7 เมตร เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร