ชื่อเรื่อง : ซื้อไมค์ประชุม จำนวน 7 ตัว (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง