ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 8 ชุด (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง