ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาดงวดเดือนมกราคม-มีนาคม2565 จำนวน62วันทำการ(รายระเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง