ชื่อเรื่อง : ประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าไปกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านช่องทางสแกน QR code ใช้เลขบัตรประชาชน เริ่มเดือน มิถุนายน 63 นะคะ หรือผ่านลิ้ง https://itas.nacc.go.th/go/eit/g5l4ep
ชื่อไฟล์ : BS0i5lwMon93224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้