เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุ วาตภัย ในพืนที่ หมู่ที่ 4 บ้านพรานอ้น
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุ วาตภัย ในพืนที่ หมู่ที่ 4 บ้านพรานอ้น เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
ผู้โพส : ศุภวรรณ