เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
มอบเกียรติบัติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับปราชญ์ชาวบ้านในตำบลคำอาฮวน
รายละเอียด : วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา มอบเกียรติบัติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับปราชญ์ชาวบ้านในตำบลคำอาฮวน ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต และเป็นผู้มีคุณธรรม และเสียสระต่อส่วนรวม
ผู้โพส : ศุภวรรณ