messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ในการเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงวัยสุขใจคำอาฮวน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคำอาฮวน
ผู้โพส : ศิโรรัตน์