เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากพายุฤดูร้อน
รายละเอียด : วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากพายุฤดูร้อน ชาวงเกิดภัย วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ให้แก่ นางกันนอม ชาธิพา บ้านเลขที่ 34 หมู่ 4 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สงเคราะห์ช่วยเหลือ 10,000 บาท
ผู้โพส : ศุภวรรณ