messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
ประชุมและสำรวจสถานที่ในโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรานอ้น หมู่ 4
รายละเอียด : วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนพร้อม พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน และฝ่ายปกครองคณะครูบ้านอ้น เพื่อร่วมประชุมและสำรวจสถานที่ในโครงการจะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรานอ้น หมู่ 4
ผู้โพส : ศิโรรัตน์