เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศเปิดเผยราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดการและปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวนหมู่ 1 สายทาง โค้งคุ้มบางนา ถึงถนน เส้นเข้าบ้านคำเขืองหลังวัดป่าอรัญญิกาวาสบ้านคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 สายทาง หลังโรงแก๊ส-โนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ 6 สายทาง บ้านนายโสดา ผุยคำสิงห์-ลำห้วยตะงอที่ทำฝายน้ำล้นใหม่
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 สายทางถนนเหล่าครามสามขัว (นานายติม ถึงนานายบุญตา)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทาง นาหินห่อม
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง นานายเสมียน ผุยคำสิงห์-บ้านคำเม็ก
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทาง นางศิลอุบล สุมาและนางมาลัยวรรณ คูเมือง-นานายเปลี่ยน ศรีวิชา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านคำเม็ก หมู่ 6 สายทาง บ้านนายรัศมีถึงนานายฉลองไปถนนลูกรังซอย 8
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ 12
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ 9 จุดที่ 1 และจุดที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่าหมู่ 2 จุดที่ 1 และจุดที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จุดที่ 1 และจุดที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ ม.11 สายทางสวนยางนานายร้อย บุณโม๊ะ ถึงนิคมสหกรณ์ดงเย็น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 สายทางศาลาประชาคม ภึง ที่พักสงฆ์อรุณวนาราม - วัดจิตภาวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ 1 และ หมู่ 15 บ้านคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยโสกเสือ บ้านหนองแต้ หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยยาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยงิ้ว จุดที่ 2 บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 242 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13