เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวเตื่อนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo หนอนกระทู้ลายจุด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file มุมมองสิทธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานจ้างทั่วไป (จัดเก็บรายได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file เชิญชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo โครงการศึกมวยไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo เตือนภัยอันตราย จากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
21 - 40 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77