messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทาง ทุ่งนาคำ-บ้านป่งโพน (ตำบลดงเย็น)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 สายทาง วัดจิตภาวัน-โรงเบียร์
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 สายทาง นาหนองบก-นาหนองผือ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 สายทาง นาคำขี้สูด-สามแยกไปวัดจิตภาวัน
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 สายทาง คุ้มนาพาโชค
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 สายทาง ฮ่องผีไห่
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 สายทาง สามแยกนาสามขา-ที่พักสงฆ์ภูน้อย
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 สายทาง ภูน้อย-นาหัวภู
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 สายทาง ภูน้อย-คำหมากดอ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 สายทาง นาตาหลวง-ภูน้อย
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง วัดมาลัยวัลย์-นากกตูม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง บ้านโนนสะอาด-สามแยกนาหนองอีแดง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง บ้านโนนสะอาด-ชุมชนนาเตย
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง นาใหญ่-นาเหล่า
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง นานายติ้ม-วัดภูมหาราช
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง นานายชาลี-นาโนนก่อ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทาง บ้านนางทองปาน คนเพียร ถึงวัดถ้ำไฮ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทาง ถ้ำมาเถ้า
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 สายทาง ห้วยเค็ง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 สายทาง ป่าช้า-หนองไหล
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
41 - 60 (ทั้งหมด 363 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19