ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563       ตารางแสดงวปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้       ตารางแสดงวปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด       ตารางวงเงินงานจัดทำแผนที่ภาษีระยะที่2ปี2563       ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้ หมู่ 11       ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด หมู่ 7       สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาวิทยุสื่่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่่อสารชนิดประจำจำนวน1เครื่่อง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  495
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  23,133
  เยี่ยมชมปีนี้ :  171,992
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  738,543
  IP :  52.3.228.47
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาวิทยุสื่่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่่อสารชนิดประจำจำนวน1เครื่่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ค-ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพรอ้มเปล่ี่ยนอะไหล่-PC-เลข-416-55-043 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่-PC-เลข-416-51-022 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.16สายบ้านนายกันหา-บ้านนายสันติ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.15บ้านนายกหลาบ-บ้านนายละมัย 
ประกาศชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.2บ้านนายสมชาย-วัดป่าคำเดือนห้า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานห้องสำนักปลัดห้องกองสวัสดิการสังคม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานสาธารณสุข 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องสภา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำหอถังสูงรองรับน้ำม.11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์-กจ-3490 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายคัทเอาท์รณรงค์พร้อมติดตั้ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการที่่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปล่ี่ยนแคปสตาร์ทคอมเพรสเซอร์-60-UF-เครื่องปรับอากาศ 
มีข้อมูลทั้งหมด  1235  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>