ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต       อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม2563       การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินการปฎิบัติงานฯ       แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.5ปีงบประมาณ2564     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  357
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  838
  เยี่ยมชมปีนี้ :  209,074
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  775,619
  IP :  3.237.66.86
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินการปฎิบัติงานฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น 
ประกาศผฝู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นดับไฟป่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารประกอบอาหารกลางวันศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการสำรวจภาคสนาม ปรับปรุงแผนที่แม่บท ระยะที่ 2 ปี2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาวิทยุสื่่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่่อสารชนิดประจำจำนวน1เครื่่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ค-ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพรอ้มเปล่ี่ยนอะไหล่-PC-เลข-416-55-043 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่-PC-เลข-416-51-022 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.16สายบ้านนายกันหา-บ้านนายสันติ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.15บ้านนายกหลาบ-บ้านนายละมัย 
มีข้อมูลทั้งหมด  1247  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>