ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต       อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม2563       การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินการปฎิบัติงานฯ       แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.5ปีงบประมาณ2564     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  363
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  844
  เยี่ยมชมปีนี้ :  209,080
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  775,625
  IP :  3.237.66.86
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“ 
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน 
โครงการ bic cleaning day 63 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ออกสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2563 
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) 
ให้ความรู้ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
ต้อนรับคณะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการ 
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ “ 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
รับฟังความคิดเห็นร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายนายคำปาย อุดมลาภ บ้านโนนสะอาด 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 
ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาต บ.โคกสูงน้อย ม.8 บ.เหล่าคราม ม.9  
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  108  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6