ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน(กระดาษชำระ) จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20ลิตร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแก้ไขพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าทะเบียน 80-6602       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 80-4320 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันอัคคัภัย ประจำปี 2562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน มห80-6601 จำนวน 2 ลูก     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  202
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,714
  เยี่ยมชมปีนี้ :  14,721
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  466,094
  IP :  54.235.55.253
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 มติคณะรัฐมนตรี  ค้นหาข่าว :
มติคณะรัฐมนตรี 26/04/59 
มติคณะรัฐมนตรี 19/04/59 
มติคณะรัฐมนตรี 12/04/59 
มติคณะรัฐมนตรี 5/04/59 
มติคณะรัฐมนตรี 29/03/59 
มติคณะรัฐมนตรี 22/03/59 
มติคณะรัฐมนตรี 15/03/59 
มติคณะรัฐมนตรี 8/03/59 
มติคณะรัฐมนตรี 1/03/59 
มติคณะรัฐมนตรี 23/02/59 
มติคณะรัฐมนตรี 16/02/59 
มติคณะรัฐมนตรี 9/02/59 
มติคณะรัฐมนตรี 2/02/59 
มติคณะรัฐมนตรี 26/01/59 
มติคณะรัฐมนตรี 19/01/59 
มติคณะรัฐมนตรี 12/01/59 
มติคณะรัฐมนตรี 5/01/59 
มติคณะรัฐมนตรี 29/12/58 
มีข้อมูลทั้งหมด  78  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/4

1 2 3 4