สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7       รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564       เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“       ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 11     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  303
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  13,251
  เยี่ยมชมปีนี้ :  189,104
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  755,650
  IP :  18.215.33.158
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     ข้อ 34 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร
     ข้อ 35 การร่วมกิจกรรม ปปช.
     ข้อ 36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.รอบ 6 เดือน ปี 2563
     ข้อ 36 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งที่ 1 ปี 62
     ข้อ 37 การให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
     ข้อ 38 กิจกรรม : การประชุมประจำเดือน
     ข้อ 39 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
     ข้อ 39 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
     ข้อ 40 รายงานติดตามแผน ปปช (ปี2562) รอบ 6 เดือน
     ข้อ 40 รายงานการติดตามแผน ปปช (ปี 2561) รอบ 6 เดือน
     ข้อ 41 รายงานการติดตามแผน ปปช (ปี 2561) รอบ 12 เดือน
     ข้อ 43 ประกาศนโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1