การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  356
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,962
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,962
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,756
  IP :  3.239.233.139
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     ข้อ 36 ภาพรวมการดำเนินงานตามแผน ปปช รอบ 12 เดือน ปี 2563
     ข้อ 36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช รอบ 12 เดือน ปี 2563
     ข้อ 39 ประกาศใช้แผน ปปช 5 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2
     ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
     ข้อ 34 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร
     ข้อ 35 การร่วมกิจกรรม ปปช.
     ข้อ 36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.รอบ 6 เดือน ปี 2563
     ข้อ 36 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งที่ 1 ปี 62
     ข้อ 37 การให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
     ข้อ 38 กิจกรรม : การประชุมประจำเดือน
     ข้อ 39 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
     ข้อ 39 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
     ข้อ 40 รายงานติดตามแผน ปปช (ปี2562) รอบ 6 เดือน
     ข้อ 40 รายงานการติดตามแผน ปปช (ปี 2561) รอบ 6 เดือน
     ข้อ 41 รายงานการติดตามแผน ปปช (ปี 2561) รอบ 12 เดือน
     ข้อ 43 ประกาศนโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1