ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15       ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13       ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11       ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7       ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ศูนย์กู้ชีพ จำนวน 6รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านหนองแต้ หมู่ 11     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,397
  เยี่ยมชมปีนี้ :  67,414
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  633,999
  IP :  34.231.21.83
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     มาตรการ ป้องกันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
     มาตรการ ป้องกันการรับสินบน
     มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2562
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1