การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  358
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,964
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,964
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,758
  IP :  3.239.233.139
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     มาตรการจัดการกรณีทราบหรือตรวจพบการทุจริต
     มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     มาตรการ ป้องกันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
     มาตรการ ป้องกันการรับสินบน
     มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2562
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561
มีข้อมูลทั้งหมด  10  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1