สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7       รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564       เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“       ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 11     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  304
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  13,252
  เยี่ยมชมปีนี้ :  189,105
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  755,651
  IP :  18.215.33.158
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     มาตรการจัดการกรณีทราบหรือตรวจพบการทุจริต
     มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     มาตรการ ป้องกันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
     มาตรการ ป้องกันการรับสินบน
     มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2562
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561
มีข้อมูลทั้งหมด  10  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1