ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม2563       การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินการปฎิบัติงานฯ       แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.5ปีงบประมาณ2564       แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.2ปีงบประมาณ2564       แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.1ปีงบประมาณ2564     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  513
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  15,178
  เยี่ยมชมปีนี้ :  207,179
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  773,724
  IP :  18.232.146.10
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
     2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
     2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
     2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
     2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
     2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
     2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
     2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
     2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
     2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
     3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5