งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560       ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม       โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน       ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล ขนาด 6ล้อ 6ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร)       เอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์        ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรทุกน้ำ ปี 60       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปี60       สัญญาจ้างรั้ว ศพด.หมู่ที่ 8( อุปครุฑ) ปี60       สัญญาจ้างถนนคสล.หมู่ที่16(บ้านนายสุวิทย์) อุปครุฑ ปี60     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  คณะผูบริหารเทศบาล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,180
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,666
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  279,357
  IP :  54.147.232.40
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (อ่าน : 67)
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ...
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน : 77)
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 123)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 444)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 320)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
 
  ข่าวกิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560 (อ่าน : 15)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวนจัดอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560 ...
ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม (อ่าน : 11)
ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม ...
โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน (อ่าน : 9)
โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน ...
โครงการฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอ (อ่าน : 22)
โครงการฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอ ...
เจ็ดวันอันตรายเทศกาลปีใหม่ (อ่าน : 32)
เจ็ดวันอันตราย ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล ขนาด 6ล้อ 6ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) (อ่าน : 15)
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล ขนาด 6ล้อ 6ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) ...
เอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน : 13)
เอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 10)
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
สัญญาจ้างรั้ว ศพด.หมู่ที่ 8( อุปครุฑ) ปี60 (อ่าน : 8)
สัญญาจ้างรั้ว ศพด.หมู่ที่ 8( อุปครุฑ) ปี60 ...
สัญญาจ้างถนนคสล.หมู่ที่16(บ้านนายสุวิทย์) อุปครุฑ ปี60 (อ่าน : 14)
สัญญาจ้างถนนคสล.หมู่ที่16(บ้านนายสุวิทย์) อุปครุฑ ปี60 ...
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรทุกน้ำ ปี 60 (อ่าน : 17)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปี60 (อ่าน : 13)
ปร.5 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.) (อ่าน : 18)
ปร.4 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.) (อ่าน : 20)
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม16 (215 ม.) (อ่าน : 21)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 28)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 31)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 13)
แบบ ผด 2 ปี 60 (อ่าน : 29)
แบบ ผด 1 ปี 60 (อ่าน : 58)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 103)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 84)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 74)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 76)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 81)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 70)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 51)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 88)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 61)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 90)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 136)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 141)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 145)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 37)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 50)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 42)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 48)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 50)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 333)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 351)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 323)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 356)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 24)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 22)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 537)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 188)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 436)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560
ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....