ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเม็ก หมู่6       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน       ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 covid     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  161
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,655
  เยี่ยมชมปีนี้ :  92,190
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  658,775
  IP :  35.168.112.145
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ภัยคุกคามยาเสพติด  (อ่าน : 22)
ภัยคุกคามยาเสพติด/ความเสียหายจากยาเสพติด ...
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63  (อ่าน : 24)
ประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (อ่าน : 37)
ประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ...
ประชาสัมพันธ์ขอให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์  (อ่าน : 37)
เฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย ในประเทศไทย  (อ่าน : 36)
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช  (อ่าน : 36)
 
  ข่าวกิจกรรม
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8  (อ่าน : 2)
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 ...
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  (อ่าน : 16)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ...
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563  (อ่าน : 47)
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 ...
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (อ่าน : 14)
ทต.คำอาฮวน จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมเดินทางศึกษาดูงาน ณ อบต.ท่าสองคอน จ.มหาสารคาม เทศบาลตำบลท่าหมูสี จังหวัดนครราชสีมา ...
ทำความสะอาดขยะริมถนนสายอนุรักษ์บำรุง(คำเม็ก-บายพาส)  (อ่าน : 52)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนร่วมกับชาวบ้านคำเม็ก ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมถนนสายอนุรักษ์บำรุงที่มีคนนำมาทิ้งไว้ระยะทางยาวประมาณ1กิโล ...
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  (อ่าน : 115)
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 1 63  (อ่าน : 82)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน  (อ่าน : 86)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ  (อ่าน : 120)
ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  (อ่าน : 94)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562(M62060011166)  (อ่าน : 106)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(M62050011358)  (อ่าน : 96)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ  (อ่าน : 36)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน : 40)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563  (อ่าน : 45)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10  (อ่าน : 98)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปณสถานบ้านดงมันหมู่ 5  (อ่าน : 87)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 15  (อ่าน : 309)
 
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15  (อ่าน : 15)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13  (อ่าน : 16)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11  (อ่าน : 15)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  (อ่าน : 15)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6  (อ่าน : 17)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงมันหมู่ 5  (อ่าน : 18)
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อ่าน : 8)
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน  (อ่าน : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย  (อ่าน : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเม็ก หมู่6  (อ่าน : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน  (อ่าน : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 8)
 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม 2562 )  (อ่าน : 60)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน2562)  (อ่าน : 89)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562)  (อ่าน : 100)
 
  ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 บ้านดงมัน  (อ่าน : 22)
ตารางแสดงวงเงินซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 28)
ตารางแสดงวงเงินซ่่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2  (อ่าน : 25)
ตารางแสดงวงเงินซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7  (อ่าน : 29)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14  (อ่าน : 33)
ตารางแสดงวงเงินซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8  (อ่าน : 23)
 
  สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.15-หนองคำยาว  (อ่าน : 10)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.13บ้านพรานอ้น-ชุมชนภูน้อย  (อ่าน : 9)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.7คุ้มนากุดกอย  (อ่าน : 11)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.6ข้างร.ร.เหมืองบ่า  (อ่าน : 10)
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 12 สายหลัง โรงเรียนเหล่าคราม ป่าช้า  (อ่าน : 11)
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 10สายถนนภายในหมู่บ้าน  (อ่าน : 12)
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  (อ่าน : 14)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563  (อ่าน : 25)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563  (อ่าน : 34)
สรุปผลลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  (อ่าน : 42)
สรุปผลมการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563  (อ่าน : 68)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 23 1 63  (อ่าน : 71)
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (อ่าน : 120)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  (อ่าน : 112)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  (อ่าน : 400)
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต  (อ่าน : 138)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกัน หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต..พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา  (อ่าน : 317)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน  (อ่าน : 463)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 337)
การประชุมประจำเดือน  (อ่าน : 321)
ทำบุญตักบาตร  (อ่าน : 327)
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558  (อ่าน : 117)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  (อ่าน : 113)
บำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  (อ่าน : 113)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  (อ่าน : 109)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อ่าน : 106)
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 137)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 533)
การแจ้งถมดิน  (อ่าน : 492)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 483)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 473)
การแจ้งขุดดิน  (อ่าน : 464)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 412)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น  (อ่าน : 435)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง  (อ่าน : 513)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น  (อ่าน : 552)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย  (อ่าน : 429)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต  (อ่าน : 500)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3  (อ่าน : 1,826)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 5,023)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10  (อ่าน : 1,287)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์  (อ่าน : 3,661)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง  (อ่าน : 2,316)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม  (อ่าน : 1,715)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว  (อ่าน : 1,874)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน  (อ่าน : 1,645)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง  (อ่าน : 364)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง ...
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (อ่าน : 338)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง  (อ่าน : 386)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง ...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  (อ่าน : 431)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ  (อ่าน : 481)
ประกาศรายชื่อ ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 1,745)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 1,704)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ  (อ่าน : 1,548)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  (อ่าน : 1,688)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย  (อ่าน : 391)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือดออก  (อ่าน : 371)
ไข้เลือดออก ...
เอดส์  (อ่าน : 1,998)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา  (อ่าน : 541)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก  (อ่าน : 1,771)
โรคมือ เท้า ปาก ...
โรคที่มากับหน้าฝน  (อ่าน : 1,894)
โรคที่มากับหน้าฝน ...
 

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....