การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันที่ 16 สิงหาคม 59       ประกาศรายชื่อ       ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก       ปร.5 คสล.ม.15 (หนองคำยาว)       ปร.4คสล.ม.15 (หนองคำยาว)       เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 (หนองคำยาว)docx       ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 (หนองคำยาว)       ปร.5 คสล.ม.13       ปร. 4 คสล.ม.13       เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (สี่แยกชุมชนภูน้อย)docx     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานกองคลัง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 57
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  งานวิชาการและงานแผน
  กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายรับรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปี
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,569
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,998
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  259,300
  IP :  54.80.99.237
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 20)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 66)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 213)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย (อ่าน : 214)
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย ...
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ (อ่าน : 227)
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปร.5 คสล.ม.15 (หนองคำยาว) (อ่าน : 21)
ปร.5 คสล.ม.15 (หนองคำยาว) ...
ปร.4คสล.ม.15 (หนองคำยาว) (อ่าน : 13)
ปร.4คสล.ม.15 (หนองคำยาว) ...
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 (หนองคำยาว)docx (อ่าน : 12)
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 (หนองคำยาว)docx ...
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 (หนองคำยาว) (อ่าน : 14)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 (หนองคำยาว) ...
ปร.5 คสล.ม.13 (อ่าน : 14)
ปร.5 คสล.ม.13 ...
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 (อ่าน : 12)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 (อ่าน : 13)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 (อ่าน : 13)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 (อ่าน : 11)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 (อ่าน : 10)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 72)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 52)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 50)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 46)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 54)
 
  ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันที่ 16 สิงหาคม 59 (อ่าน : 14)
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันที่ 16 สิงหาคม 59 ...
โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย (อ่าน : 18)
โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย ...
ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านเหมืองบ่า (อ่าน : 34)
ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านเหมืองบ่า ...
ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน : 29)
ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ...
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเหล่าคราม (อ่าน : 16)
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเหล่าคราม ...
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 43)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 31)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 53)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 39)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 53)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 37)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 36)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 35)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 9)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 7)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 16)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 11)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง (อ่าน : 14)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 243)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 237)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 226)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 259)
 
  เกร็ดความรู้
เอดส์ (อ่าน : 441)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 156)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 337)
โรคมือ เท้า ปาก ...
โรคที่มากับหน้าฝน (อ่าน : 714)
โรคที่มากับหน้าฝน ...
โรคคอตีบ (อ่าน : 292)
โรคคอตีบ ...
 

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันที่ 16 สิงหาคม 59
โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....