สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540       การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร       สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์       ไร่ภาสทอง       พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540       ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี        ฝึกซ้อมแผนป้องกันปี2560       สืบสานประเพณีโครงการบุญบั้งไฟ ตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2560       ต้อนรับคณะลงทุนจากจีน(ฉง-จั่ว)       โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนประจำปี2560     
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  คณะผูบริหารเทศบาล
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  118
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,348
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,012
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  291,699
  IP :  54.161.105.39
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (อ่าน : 156)
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ...
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน : 155)
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 207)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 842)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 393)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
 
  ข่าวกิจกรรม
ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (อ่าน : 15)
ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ...
ฝึกซ้อมแผนป้องกันปี2560 (อ่าน : 15)
ฝึกซ้อมแผนป้องกันปี2560 ...
สืบสานประเพณีโครงการบุญบั้งไฟ ตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2560 (อ่าน : 22)
สืบสานประเพณีโครงการบุญบั้งไฟ ตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2560 ...
ต้อนรับคณะลงทุนจากจีน(ฉง-จั่ว) (อ่าน : 19)
ต้อนรับคณะลงทุนจากจีน(ฉง-จั่ว) ...
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนประจำปี2560 (อ่าน : 16)
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนประจำปี2560 ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านเหล่าคราม-หมู่ที-8-9-12 (อ่าน : 36)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านเหล่าคราม-หมู่ที-8-9-12 ...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านคำอาฮวน-หมู่ที่-1 (2) (อ่าน : 29)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านคำอาฮวน-หมู่ที่-1 (2) ...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.ภายในหมู่บ้าน-บ้านคำเขือง-หมู่ที่-3 (อ่าน : 26)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.ภายในหมู่บ้าน-บ้านคำเขือง-หมู่ที่-3 ...
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล ขนาด 6ล้อ 6ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) (อ่าน : 36)
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล ขนาด 6ล้อ 6ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) ...
เอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน : 33)
เอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560  (อ่าน : 42)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560  (อ่าน : 24)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559  (อ่าน : 26)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559  (อ่าน : 25)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559  (อ่าน : 27)
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรัง (สายข้างปศุสัตว์) หมู่ที่ 15 (อ่าน : 15)
ปร 5 ม.15 ถนนลูกรัง ( ข้างปศุสตว์ ) (อ่าน : 20)
ปร 4 ม.15 ถนนลูกรัง ( ข้างปศุสตว์ ) (อ่าน : 10)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคันดิน(สายทุ่งนาคำแฮด) หมู่ที่ 8 (อ่าน : 16)
ปร 5 ม.8 ถนนคันดิน (ทุ่งนาคำแฮด ) (อ่าน : 13)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 51)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 51)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 30)
แบบ ผด 2 ปี 60 (อ่าน : 50)
แบบ ผด 1 ปี 60 (อ่าน : 80)
 
  มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี 25/04/60  (อ่าน : 26)
มติคณะรัฐมนตรี 18/04/60  (อ่าน : 26)
มติคณะรัฐมนตรี 11/04/60 (อ่าน : 26)
มติคณะรัฐมนตรี 28/03/60 (อ่าน : 24)
มติคณะรัฐมนตรี 21/03/60 (อ่าน : 22)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 122)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 104)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 91)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 91)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 100)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 87)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 70)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 105)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 77)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 110)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ (อ่าน : 8)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง (อ่าน : 11)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 205)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 221)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 217)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 57)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 67)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 60)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 65)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 64)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 410)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 419)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 388)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 424)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 38)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 38)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 608)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 202)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 501)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์
ไร่ภาสทอง
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....