สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน       ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 15       ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 13       ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 11       ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 10       ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่5     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  งานวิชาการและงานแผน
  กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายรับรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปี
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  82
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,802
  เยี่ยมชมปีนี้ :  33,289
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  262,591
  IP :  54.145.58.37
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 33)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 70)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 228)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย (อ่าน : 227)
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย ...
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ (อ่าน : 240)
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน (อ่าน : 5)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น (อ่าน : 3)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้ (อ่าน : 4)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้ ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ (อ่าน : 4)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน (อ่าน : 5)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน ...
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 (อ่าน : 19)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 (อ่าน : 16)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 (อ่าน : 17)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 (อ่าน : 15)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 (อ่าน : 16)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 75)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 55)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 53)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 53)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 56)
 
  ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  (อ่าน : 8)
โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ...
โครงการอบรมให้ความรูุ้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2559 (อ่าน : 8)
โครงการอบรมให้ความรูุ้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2559 ...
ร่วมปลูกหญ้าเนเปีย กับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร (อ่าน : 11)
ร่วมปลูกหญ้าเนเปีย กับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร ...
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันที่ 16 สิงหาคม 59 (อ่าน : 38)
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันที่ 16 สิงหาคม 59 ...
โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย (อ่าน : 35)
โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย ...
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 46)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 33)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 58)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 45)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 58)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 51)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 52)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 53)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 11)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 17)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 13)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 21)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 16)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 260)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 255)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 243)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 271)
 
  เกร็ดความรู้
ไข้เลือกออก (อ่าน : 7)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 451)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 160)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 353)
โรคมือ เท้า ปาก ...
โรคที่มากับหน้าฝน (อ่าน : 726)
โรคที่มากับหน้าฝน ...
 

โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
โครงการอบรมให้ความรูุ้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2559
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....