อุทยานวัดบุปผาธรรม       อุทยานภูศรีแก้ว       อุทยานภูหินขัน       ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน       วันผู้สูงอายุ       จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์       โคงการจัดแสดงผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 15 (หน้าปศุสัตว์-แยกสะพานหนองแต้-ข้างตชด)       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 15 (วัดป่าคำอาฮวน-สามแยกศูนย์โค)       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 14 (ทุ่งนาคำขี้สูด-วัดภูหินกอง)     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานกองคลัง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 57
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  งานวิชาการและงานแผน
  กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายรับรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปี
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  83
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,510
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,034
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  254,336
  IP :  54.196.6.27
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 15 (หน้าปศุสัตว์-แยกสะพานหนองแต้-ข้างตชด) (อ่าน : 25)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 15 (วัดป่าคำอาฮวน-สามแยกศูนย์โค) (อ่าน : 25)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 14 (ทุ่งนาคำขี้สูด-วัดภูหินกอง) (อ่าน : 23)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 14 (คุ้มบ้านนาพาโชค-แยกหนองบก) (อ่าน : 21)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 13 (ลานมัน-ชุมชนภูน้อย) (อ่าน : 22)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 59)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 47)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 46)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 40)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 46)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 59)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 192)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย (อ่าน : 194)
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย ...
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ (อ่าน : 209)
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ...
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4/2557 (อ่าน : 324)
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4/2557 ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
(5)ปร.5 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal (อ่าน : 42)
(5)ปร.5 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal ...
(4)ปร.4 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal (อ่าน : 32)
(4)ปร.4 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal ...
(3)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล ม.6-ม.7 (อ่าน : 34)
(3)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล ม.6-ม.7 ...
(2)เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 (อ่าน : 40)
(2)เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 ...
(1)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 (อ่าน : 41)
(1)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 ...
 
  ข่าวกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ (อ่าน : 38)
วันผู้สูงอายุ ...
จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน : 31)
จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...
โคงการจัดแสดงผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน : 39)
โคงการจัดแสดงผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...
การแข่งขันเซปักตะกร้อคำอาฮวันคัพ ครั้งที่1  (อ่าน : 58)
การแข่งขันเซปักตะกร้อคำอาฮวันคัพ ครั้งที่1 ...
วันเด็กแห่งชาติปี2559 (อ่าน : 76)
วันเด็กแห่งชาติปี2559 ...
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 39)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 29)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 43)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 35)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 48)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 17)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 13)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 16)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน (อ่าน : 19)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ...
การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน (อ่าน : 41)
การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ...
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน (อ่าน : 41)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน (อ่าน : 50)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ...
ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน : 71)
ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 227)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 220)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 206)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 237)
 
  เกร็ดความรู้
เอดส์ (อ่าน : 420)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 153)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 313)
โรคมือ เท้า ปาก ...
โรคที่มากับหน้าฝน (อ่าน : 693)
โรคที่มากับหน้าฝน ...
โรคคอตีบ (อ่าน : 271)
โรคคอตีบ ...
 

อุทยานวัดบุปผาธรรม
อุทยานภูศรีแก้ว
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....