ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร       ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข       ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง       ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-จ       ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-ฉ       ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านเหมืองบ่า       ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก       ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเหล่าคราม       มอบบ้านนางบา ทองผา บ้านเลขที่ 167 บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลคำอาฮวน       อุทยานวัดบุปผาธรรม     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานกองคลัง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 57
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  งานวิชาการและงานแผน
  กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายรับรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปี
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  5
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,901
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,154
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  256,456
  IP :  54.198.131.112
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 15 (หน้าปศุสัตว์-แยกสะพานหนองแต้-ข้างตชด) (อ่าน : 26)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 15 (วัดป่าคำอาฮวน-สามแยกศูนย์โค) (อ่าน : 27)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 14 (ทุ่งนาคำขี้สูด-วัดภูหินกอง) (อ่าน : 25)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 14 (คุ้มบ้านนาพาโชค-แยกหนองบก) (อ่าน : 21)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 13 (ลานมัน-ชุมชนภูน้อย) (อ่าน : 22)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 60)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 49)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 47)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 40)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 49)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 60)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 198)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย (อ่าน : 204)
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย ...
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ (อ่าน : 216)
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ...
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4/2557 (อ่าน : 329)
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4/2557 ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
(5)ปร.5 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal (อ่าน : 46)
(5)ปร.5 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal ...
(4)ปร.4 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal (อ่าน : 34)
(4)ปร.4 ซ่อมสร้าง ม.6-7 Cape Seal ...
(3)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล ม.6-ม.7 (อ่าน : 38)
(3)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล ม.6-ม.7 ...
(2)เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 (อ่าน : 44)
(2)เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 ...
(1)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 (อ่าน : 43)
(1)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สาย มห.3083 ม.6-ม.7 ...
 
  ข่าวกิจกรรม
ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านเหมืองบ่า (อ่าน : 12)
ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านเหมืองบ่า ...
ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน : 16)
ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ...
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเหล่าคราม (อ่าน : 7)
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเหล่าคราม ...
มอบบ้านนางบา ทองผา บ้านเลขที่ 167 บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 6)
มอบบ้านนางบา ทองผา บ้านเลขที่ 167 บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลคำอาฮวน ...
วันผู้สูงอายุ (อ่าน : 53)
วันผู้สูงอายุ ...
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 39)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 29)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 44)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 35)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 48)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 25)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 24)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 22)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 7)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 7)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง (อ่าน : 9)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-จ (อ่าน : 6)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-จ ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-ฉ (อ่าน : 9)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-ฉ ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 234)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 225)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 212)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 245)
 
  เกร็ดความรู้
เอดส์ (อ่าน : 428)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 153)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 321)
โรคมือ เท้า ปาก ...
โรคที่มากับหน้าฝน (อ่าน : 701)
โรคที่มากับหน้าฝน ...
โรคคอตีบ (อ่าน : 281)
โรคคอตีบ ...
 

ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านเหมืองบ่า
ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....